Ondernemen in Alkmaar
Aanmelden op de nieuwsbrief. Volg ons op Twitter.

Victorieprijs

Ondernemersprijs Alkmaar
Ambitie kost conditie

Dit is niet iedereen gegeven. Een bedrijf dat zich kan onderscheiden ten opzichte van zijn concurrenten zal daar snel en merkbaar de vruchten van kunnen plukken.
Hoe trigger je een doelgroep kennis te laten maken met uw bedrijf, wat is de formule die maakt dat uw doelgroep in u geïnteresseerd raakt en waarom is uw bedrijf de juiste keuze?

Aan al deze ingrediënten werkt u hard. Ondernemend Alkmaar geeft u alle kans uw bedrijf te profileren en in de kijker te zetten. Dit is een van de doelstellingen van Ondernemend Alkmaar: samen sterk zijn en volop communiceren. Het zijn onmisbare elementen in het zakenleven van vandaag de dag.

Een andere doelstelling is om jaarlijks een aantal van de meest ondernemende bedrijven en ondernemers voor het voetlicht te halen en deze een bemoedigingsprijs, de Van Alkmaar de Victorie Prijs, toe te kennen. In 2012 is daar, op initiatief van Club Caas, de Rabobank en de gemeente Alkmaar, de Cornelis Drebbel Talent Award aan toegevoegd. Deze prijs is bestemd voor een opvallend innoverend en creatief jong bedrijf.

Voor wie?
De ’Van Alkmaar de Victorie Prijs’ is voor iedere ondernemer en alle ondernemingen in Alkmaar, al dan niet lid van Ondernemend Alkmaar of een bedrijvenvereniging.

De ‘Van Alkmaar de Victorie Prijs’ is ontstaan om Alkmaarse ondernemers en ondernemingen te belonen voor de onderscheidende, stimulerende of innovatieve invulling van het ondernemerschap in het afgelopen jaar.

Voorwaarden voor deelname categorieën: ’Ondernemer’, ’Onderneming’ en ’Jonge ondernemer’
- Deelnemende bedrijven zijn zelfstandige ondernemingen.
- Deelnemende bedrijven zijn langer dan drie jaar economisch actief en ingeschreven bij de KvK.
- Deelname is uitsluitend mogelijk voor in Nederland gevestigde ondernemingen waarvan de  hoofdvestiging zich in Alkmaar bevindt.
- Holdings en beheer BV’s zijn van deelname uitgesloten.
- De jury wijst de genomineerden aan op basis van het ingevulde vragenformulier.
- De jury bepaalt de winnaar aan de hand van het ingevulde vragenformulier en op grond van verder vergaarde informatie. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de het Bestuur van de “Van Alkmaar de Victorie Prijs”.
- Stichtingen, verenigingen en (semi) overheidsinstellingen zijn uitgesloten van deelname.
- De onderneming moet de bedrijfsresultaten van minimaal twee voorafgaande jaren kunnen overleggen.
- De onderneming moet gevestigd zijn in het gebied van Ondernemend Alkmaar.

De jury wijst de genomineerden aan op basis van het nominatieformulier en bepaalt de winnaar op grond van verder vergaarde informatie.

Voorwaarden voor deelname Cornelis Drebbel Talent Award
- De bedrijven behoren tot de creatieve zakelijke dienstverlening, media & entertainment en of kunsten gevestigd in gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer (Noord-Kennermerland).
- De inschrijving bij de Kamer van Koophandel is niet langer dan 7 jaar geleden.
- Deelnemende bedrijven zijn ondernemingen.
- Holdings, beheer BV’s, stichtingen, verenigingen en (semi) overheidsinstellingen zijn uitgesloten van deelname.
- De onderneming moet de bedrijfsresultaten van minimaal 1 jaar kunnen overleggen.
- Club Caas wijst de genomineerden aan obv het ingevulde vragen-/ nominatieformulier en de jury kiest de winnaar op grond van verder vergaarde informatie. Belangrijk hierbij is de mate van een relatie met de clusters van kennisregio Alkmaar: Energie & Duurzaamheid, Sport en Medisch. De mate van gebruik van creativiteit, innovatie en vernieuwde technologie is hierbij doorslaggevend.