Ondernemen in Alkmaar
Aanmelden op de nieuwsbrief. Volg ons op Twitter.

Ondernemend Alkmaar

Ondernemend Alkmaar is niet zomaar een ondernemersorganisatie. Het is een bundeling van alle belangenverenigingen van bedrijvengebieden in de regio Alkmaar en vertegenwoordigt deze verenigingen in gesprekken met de gemeente Alkmaar en andere regionale organisaties.

Toegevoegde waarde
Als u al lid bent van een ondernemersvereniging in uw eigen bedrijvengebied hoeft u niet bang te zijn voor overlappende activiteiten. Uw ondernemersvereniging behartigt uw belangen en die van uw bedrijvengebied op operationeel gebied. Ondernemend Alkmaar biedt toegevoegde waarde. Wij werken meer strategisch en op stedelijk niveau. Onze activiteiten zijn gericht op het creëren van een gunstig ondernemers- en investeringsklimaat. Bijvoorbeeld door het opzetten van een Kenniscentrum voor het overdragen van kennis over ondernemersschap.

Projecten
Ondernemend Alkmaar werkt in een projectstructuur aan diverse projecten die er voor zorgen dat het ondernemers- en investeringsklimaat in de regio Alkmaar verbeterd. Zo werken we samen met de gemeente Alkmaar aan knelpunten en de bereikbaarheid van Alkmaar en de verschillende bedrijvengebieden. Voor de beheer van bedrijventerreinen wordt een parkmanagementsysteem ontwikkeld met mogelijkheden voor gezamenlijke inkoop van veiligheidszorg, energie, afvalinzameling of groenbeheer. Er zijn projecten op het gebied van vermindering van regelgeving, samenwerking tussen bedrijfsleven en beroepsonderwijs, investeringsmogelijkheden voor starters of modernisering van bedrijventerreinen. In het Centrumgebied wordt gewerkt aan een versterking van de mogelijkheden voor de detailhandel.

Activiteiten
Naast de strategische projecten organiseert Ondernemend Alkmaar diverse activiteiten om de communicatie tussen ondernemers en belangenorganisaties te verbeteren. Zoals het jaarlijkse gala waar het ondernemersschap optimaal wordt gepromoot door middel van verkiezingen voor Ondernemer van het Jaar en de Onderneming van het Jaar. Tijdens dit gala komt u in contact met medeondernemers, gemeentelijke afdelingen die met het bedrijfsleven samenwerken en gemeenteraadsleden die de meerwaarde van het ondernemersschap willen leren kennen. Ondernemend Alkmaar biedt daarnaast nog diverse andere communicatie mogelijkheden, zoals netwerklunches, businessevenementen, congressen en vergaderingen.