Ondernemen in Alkmaar
Aanmelden op de nieuwsbrief. Volg ons op Twitter.

Bereikbaarheidsvisie

Een optimaal ondernemings- en investeringsklimaat. Dat is het doel van Ondernemend Alkmaar. Alkmaar is een parel: we moeten er samen aan werken om winkelstad nummer 1 en het cultureel, financieel en economisch centrum van Noord-Holland Noord te worden en blijven. Om dat te bereiken is het noodzakelijk kwalitatief te groeien en bloeien.

Het bedrijfsleven heeft een grote economische kracht en is onmisbaar voor de stad. Samen met het gemeentebestuur en de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland werken we daarom aan de versterking van hun positie en daarmee de centrumfunctie van Alkmaar. Bereikbaarheid is hierbij de brandstof voor het functioneren van de stad. Echter, het is ook het belangrijkste knelpunt.

Bezoekers zijn welkom in Alkmaar. Met dat uitgangspunt is deze bereikbaarheidsvisie opgesteld. Samen met andere investeringen kunnen we met een goede bereikbaarheid kwaliteit in het kernwinkelgebied bieden en Alkmaar haar centrumfunctie laten vervullen. Van de politiek vragen wij een visie op de toekomst en vooral daadkracht.
 

Download onderstaand de rapporten:

Deel 1: Bereikbaarheidsvisie Ondernemend Alkmaar (3.670 KB)

Deel 2: Integraal bereikbaarheidsplan Expert-Opinion (6.645 KB)