Alkmaars Bolwerk

WBA OVCA en EVA samen één Bolwerk!

Het is zover: alle leden kunnen stemmen voor met de voorgenomen fusie van EVA, OVCA en WBA. De stemming is in december en naar wij hopen is Alkmaars Bolwerk per 1 januari 2019 een feit. De fusiestukken zijn getekend en liggen ter inzage bij KvK en ten kantore van Boddaert advocaten. Op verzoek worden de stukken per mail toegezonden. Wilt u deze ontvangen? Stuurt u een mailtje naar info@evalkmaar.nl

De naam van de nieuwe vereniging wordt Alkmaars Bolwerk! De bijbehorende strijdkreet luidt: “Samen sterk voor stad, pand en zaak.” In de naam en slogan ligt eigenlijk alles besloten waar we voor staan: samenwerking, het verdedigen van Alkmaars’ binnenstedelijk belang op de gebieden commercieel vastgoed, commercie en promotie.

De komende tijd wordt de samenwerking achter en voor de schermen verder ingevuld. We houden u op de hoogte!

Met dank aan TDH (strategy+creation) voor het bedenken van de naam, slogan en het ontwerpen van het logo.

Het nieuwe bestuur: Rein de Wit – Jan Roobeek – Arjan Groot – Lida Mathot – Axel de Groot – Petra Zijlstra