De lokale economie en ondernemersfondsen

De lokale economie en ondernemersfondsen

Een sterke afdeling EZ = een sterke lokale economie

Een sterke lokale economie of regionale economie staat of valt met een sterke langere termijn agenda van de besturen van de ondernemersverenigingen en van die van gemeenten. Een agenda met concrete zaken die worden opgepakt en uitgevoerd, en welke partijen daarvoor verantwoordelijk zijn. En personen, want uiteindelijk draait het om sterke personen die professioneel hun aandeel kunnen leveren. Persoonlijk leiderschap is nodig om de activiteiten uit te voeren, zowel aan de private, als aan de publieke kant. Met afdelingen EZ die de benodigde skills hebben, met besturen die weten welke punten uit het regeerakkoord van belang zijn en hoe een ondernemersfonds echt in elkaar steekt

Een sterke afdeling EZ = een sterke lokale economie
Wij merken dat de invloed van afdelingen EZ rap toeneemt. Onze deelnemers melden dat het aantal medewerkers EZ, budgetten en dus ondernemerscontacten groeien. Uiteraard steunt en stimuleert CLOK die ontwikkeling. Ons motto? Een sterke afdeling EZ is dé stimulans, of zelfs voorwaarde, voor een sterke lokale economie. CLOK ondersteunt deze gezonde groei met een keur aan producten. Zoals seminars, leergangen en masterclasses en natuurlijk de Nationale Dag van Economische Zaken.

CLOK heeft voor u de belangrijkste punten uit het regeerakkoord gehaald en hier samengevat in vijf thema’s om u kort en krachtig in te lichten. Voor gemeenten zijn dit de meeste ingrijpende veranderingen en mogelijkheden de komende jaren. Deze thema’s betreffen: Economie en innovatie, Klimaat en energietransitie, regiofondsen, Arbeidsmarkt en sociale zekerheid en de Zorgkosten voor gemeenten. U kunt het gehele stuk hier vinden. Voor een uitgewerkte samenvatting met alle punten direct uit het regeerakkoord kunt u contact opnemen met b.vanderburgt@CLOK.nl