Samenwerking in de Regio Alkmaar

Samenwerking in de Regio Alkmaar

Uit de Ranglijst Economische Toplocaties 2017 blijkt dat Alkmaar met sprongen naar boven schiet

Uit samenwerking ontstaan netwerken met een lange houdbaarheid, die een crisis kunnen doorstaan en die voor alle ondernemers voordelen kunnen bieden. Uit de Ranglijst Economische Toplocaties 2017 blijkt dat Alkmaar met sprongen naar boven schiet: van een middenmoter in 1996, naar plaats 34 kort geleden, naar nu plaats 20 van 387 (2017) gemeentes. Nog 19 plaatsen te gaan dus.

Als ondernemersverenigingen kijken wij al jaren over de gemeentegrenzen heen en zien dat al die regionale bedrijventerreinen elkaar versterken. De bestaande samenstelling van high tec, maakindustrie, transport, dienstverlening en agrarisch ondernemen vormen een stevige basis voor verdere ontwikkelingen. Met het onderwijs wordt gewerkt aan de juiste instroom van studenten en kennis, op alle niveaus.

We hebben laten zien door samenwerking als bedrijfsleven de drager onder groei en ontwikkeling te kunnen zijn, ook in lastige tijden. Samenwerking tussen regionale ondernemers en hun belangenverenigingen en overheden bundelt kennis en slagkracht. Daarin spelen de drie gemeentes een belangrijke rol: ook zij zullen over hun eigen grenzen heen moeten stappen.

De bedrijvenverenigingen laten de voordelen zien, en wie nu nog denkt dat belangen ophouden bij gemeentegrenzen, kan zich het best verdiepen in wat allemaal de afgelopen jaren in ontwikkeling en uitvoering is gekomen. Ten gunste van de Regio, ten goede van de huidige en onze opvolgende generaties en om duurzaamheid daadwerkelijke invulling te geven. PCMA en EPA spelen daar een sleutelrol in voor het Regionale bedrijfsleven.

Het is daarnaast heel goed mogelijk om de voordelen van een groter geheel, ten goede te laten komen aan de kleinere gemeenschappen. Graft-De Rijp en de Schermer, met hun karakteristieke dorpskernen, zijn daar de ambassadeurs van. Niet sentimenten als ‘verlies van het dorpse karakter’, of ‘dat grote Alkmaar’, maar de bundeling van krachten die leidt tot kansen voor de regionale omgeving voor toerisme, woningbouw en ondernemen, moet leidend zijn. De zuiver financiële voordelen van een fusie zijn al aangetoond.

Een volledige fusie, dus geen experimenten met een ambtelijke fusie tussen twee gemeentes en daarna weer wat anders, biedt vanaf dag 1 voordelen. De uitkering van het Rijk is aantoonbaar fors groter, dat onthouden we inwoners en ondernemers als we het niet zouden doen. Als 8e stad in Nederland kan een Provincie of Rijk niet meer om onze groeiregio heen, die een eenheid is die gebouwd is op het vertrouwen en de ervaring van samenwerking in de laatste jaren.

Daarom behoren ondernemingsgeest, gunnen en samenwerking, ingebracht door ondernemers, het kompas te zijn voor 2018 en vèr daarna, en in hopelijk de verstandige keuze om van drie prachtige gemeentes, een bloeiende, groeiende en ondernemende regio te maken.